Центр обучения специалистов холодильного сектора Азербайджана
Azǝrbaycanın soyuducu sektorunun mütǝxǝssislǝri üҫün tǝdris mǝrkǝzi
Center for Training Specialists of the Azerbaijan Refrigeration Sector
ГлавнаяHome page > НовостиNewsXǝbǝr > Азербайджан на встрече руководителей холодильных ассоциаций в МосквеAzǝrbaycan Moskvada soyuducu assosiasiyaların rǝhbǝrlǝrinin görüşündǝAzerbaijan at the Meeting of Heads of Refrigeration Associations in Moscow

Азербайджан на встрече руководителей холодильных ассоциаций в МосквеAzǝrbaycan Moskvada soyuducu assosiasiyaların rǝhbǝrlǝrinin görüşündǝAzerbaijan at the Meeting of Heads of Refrigeration Associations in Moscow

В конце февраля — начале марта представители холодильных ассоциаций стран СНГ собрались в Москве на заседании Межгосударственного технического совета ассоциаций холодильной отрасли.

Совет создается, чтобы в рамках сотрудничества решать проблемы отрасли, связанные с обучением, сертификацией, разработкой законов и стандартов, внедрением новых технологий.

В Москве участники встречи посетили производственные цеха и учебный центр компании «Остров». Визит закончился на демонстрационном объекте, который был реализован при поддержке ЮНИДО на базе Ostrov Green Technology.

В рамках деловой программы выставки «Мир климата — 2017» прошла конференция «Бизнес и образование». Представители холодильных ассоциаций обсудили проблемы подготовки кадров, сертификации специалистов и разработки профессиональных и образовательных стандартов.

Программу выставки закрывало заседание Технического совета, где были приняты документы о его работе, созданы органы и комитеты совета и подготовлен план работ.

In the end of February – beginning of March, representatives of refrigeration associations of the CIS countries gathered in Moscow at a session of the Interstate technical committee of refrigeration associations.

The Committee is created for them to solve together industry problems related to training, certification, development of laws and standards, application of new technologies.

In Moscow the participants visited production facilities and training center of Ostrov, and the demo plant arranged with UNIDO’s support on the basis of Ostrov Green Technology.

They also visited the business part of Climate World 2017 to participate in conference “Business and education”. There they discussed problems of training, certification of specialists and development of professional and educational standards.

The exhibition was closed with the session of the Technical committee, and the participants adopted documents stipulating the Committee’s functioning, bodies and subcommittees and developed its work plan.

Fevral ayının sonu – mart ayının əvvəllərində MDB ölkələrinin soyuducu assosiasiyalarının nümayəndələri Moskvada Soyuducu sahənin assosiasiyalarının dövlətlərarası texniki şurasının iclasında toplaşmışdır.

Şura sahənin tədris, sertifikatlaşdırma, qanun və standartların işlənib hazırlanması, yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı problemlərin əməkdaşlıq çərçivəsində həll edilməsi məqsədilə yaradılıb.

Moskvada görüş iştirakçıları “Ostrov” şirkətinin istehsal sexlərində və tədris mərkəzində olmuş, vizit YUNİDO-nun dəstəyi ilə Ostrov Green Technology bazasında reallaşdırılan nümayiş obyektində başa çatdırılmışdır.

“Mir klimata – 2017” (“İqlim dünyası – 2017”) sərgisinin işgüzar proqramı çərçivəsində “Biznes və təhsil” konfransı keçirilmişdir. Soyuducu assosiasiyaların nümayəndələri kadr hazırlığı, mütəxəssislərin sertifikatlaşdırılması eləcə də peşə və təhsil standartlarının işlənib hazırlanması problemlərini müzakirə etmişdir.

Sərgi proqramı Texniki şuranın iclası ilə bağlanmışdır. İclasda Texniki şuranın fəaliyyəti barədə sənədlər qəbul edilib, şuranın orqan və komitələri yaradılıb və iş planı hazırlanmışdır.


Оставить комментарий