Центр обучения специалистов холодильного сектора Азербайджана
Azǝrbaycanın soyuducu sektorunun mütǝxǝssislǝri üҫün tǝdris mǝrkǝzi
Center for Training Specialists of the Azerbaijan Refrigeration Sector
ГлавнаяHome page > НовостиNewsXǝbǝr > Honeywell прекращает продажи R404AHoneywell to stop sales of R404A"Honeywell" şirkǝti R404A-nın satışını dayandırır

Honeywell прекращает продажи R404AHoneywell to stop sales of R404A"Honeywell" şirkǝti R404A-nın satışını dayandırır


Компания Honeywell заявила о своем намерении прекратить со следующего года в Европе продажи хладагентов R404A и R507 с высоким ПГП во всех случаях, когда это допускается условиями контрактов.

Компания объясняет это ожидаемым дефицитом продуктов с высоким ПГП, который будет вызван выполнением графика вывода фторсодержащих газов из обращения.

В 2017 г. цены на R404A и R507 у всех производителей и поставщиков резко выросли. Это вызвано планами по сокращению выбросов на 37% в пересчете на углекислый газ со следующего года. Chemours объявила о постепенном ежемесячном повышении цен на эти газы, ссылаясь на их дефицит в следующем году, но компания Honeywell первой объявила о сокращении поставок.

Honeywell пояснила, что в виду ускоренного вывода продуктов с высоким ПГП из обращения ее заказчикам придется срочно переходить на более экологичные решения чтобы избежать последствий дефицита традиционных хладагентов и выполнить требования законодательства.

Альтернативы имеют более низкий ПГП, так что их можно продать в три раза больше.

По мнению EPEE, для вывода из обращения используемого в настоящее время R404A потребуется ретрофит как минимум 50% всех работающих установок. При этом высокие объемы производства, импорта и монтажа работающего на R404A оборудования сохраняются.

R404A с ПГП, равным 3922, – самый распространенный в Европе хладагент для стационарных холодильных систем, в частности, для супермаркетов. R507 с ПГП 3985 используется реже, но также применяется в низко- и среднетемпературных холодильных системах. Оба хладагента были представлены в 1990-х годах для замены озоноразрушающих ХФУ R502 и R12, а также позднее R22. В то время еще не учитывалось влияние хладагентов с высоким ПГП на глобальное потепление.

Источник www.coolingpost.com

EUROPE: Honeywell says it intends to stop selling the high GWP refrigerants R404A and R507 in Europe from next year.

In a statement today Honeywell says it plans to exit the sale of Genetron 404A (R404A) and Genetron AZ-50 (R507) refrigerants in the European Union in 2018 as contracts permit.

One of the worlds main refrigerant producers, Honeywell explained that it was taking this action “in anticipation of the expected scarcity of high GWP products due to the F-gas regulation phase-down schedule”.

Prices of R404A and R507 from all manufacturers and suppliers have risen dramatically this year in anticipation of the 37% cut in CO2e required next year under the European F-gas regulations. Chemours recently announced consecutive monthly price rises of 25% and 30% on these high GWP gases, and warned of shortages next year, but Honeywell is the first manufacturer to announce it is to cease to supply.

This latest announcement is certain to add further inflationary pressures to R404A refrigerant prices and may prompt the other manufacturers to take similar action.

Europe is now just months away from the F-gas phase-down “cliff” in 2018 which will see a 37% cut of the baseline. In practical terms this means the European industry will have to make do on a maximum of 115Mt CO2eq – a little over two-thirds of the 168Mt CO2eq consumed in 2015.

“Due to the large, mandated reduction in quota to be implemented on January 1, 2018, it is expected that an accelerated phase-out of high-GWP products will be required in order to cope with the phase-down timing,” Honeywell says. “This means that customers need to convert now to more environmentally preferable solutions in order to prepare for the scarcity of high-GWP products anticipated in 2018 and to fully meet the F-gas requirements by the end of 2019.”

Julien Soulet, managing director for Honeywell Fluorine Products in Europe, Middle East, Africa and India, warned: “Given the upcoming targets set by the F-gas regulation, customers will soon encounter reduced availability of high GWP products. We encourage refrigeration customers to work closely with Honeywell’s authorized distributors to accelerate the transition to near drop-in replacement products that are available now and fully comply with F-gas regulations.”

With quotas based on CO2 equivalents, no manufacturer wants to continue selling high GWP gases like R404A. They have spent millions developing retrofit gases which, due to their lower GWPs, they would be able to sell 3x as much of compared to R404A.

Honeywell points to its own lower GWP alternatives such as R407F and R448A. Others manufacturers like Chemours and, more recently, Daikin, also have lower GWP alternatives. Although currently more expensive than R404A and R507, the price differential of the replacements is rapidly reducing and all of the alternatives are said to offer improved energy performance.

Honeywell says its will work with its network of authorized distributors to help customers and partners to adopt the next generation refrigerants that best meet their needs but warns that significantly reduced amounts of R404A and R507 will be made available to bridge shortfalls in the transitional period.

The phase out of the use of high GWP refrigerants is seen as essential if refrigerant shortages are to be avoided next year. Groups such as EPEE have previously warned that this would require the retrofitting of at least 50% of current R404A systems. Reports suggest that Europe is currently far short of that target and, worse, new equipment using R404A is still being manufactured, imported and installed in large numbers.

R404A, with its GWP of 3922, is the most widely used gas in Europe in stationary refrigeration systems, commonly used in low temperature commercial systems such as those used in supermarkets. R507 has a GWP of 3985 and, although less common, is also used in low and medium temperature refrigeration.

Both R404A and R507 were introduced in the 1990s to replace ozone-depleting CFCs R502 and R12 and, later, the HCFC R22. At that time, global warming and the effect of high GWP refrigerants were not considered.

Source www.coolingpost.com

"Honeywell" şirtkəti gələn ildən etibarən müqavilələrin şərtlərinin yol verdiyi bütün hallarda yüksək qlobal istiləşmə potensialına (QİP) malik olan R404A və R507 soyuducu agentlərinin satışlarını dayandıracağı haqqında qərarını açıqladı.

Şirkət bu qərarını tərkibində ftor olan qazların dövriyyədən çıxarılması üzrə planın yerinə yetirilməsinin səbəb olacağı yüksək QİP malik məhsulların gözlənilən defisiti ilə izah edir.

2017-ci ildə R404A və R507-nin qiymətləri bütün təchizatçılar tərəfindən kəskin surətdə qalxıb. Bu, gələn ildən etibarən karbon qazı ilə ifadədə tullantıların 37% azaldılması üzrə qarşıya qoyulmuş planlarla əlaqədardır. "Chemours" şirkəti bu qazların defisitini əsas gətirərək gələn ildən etibarən hər ay tədricən onların qiymətinin qaldırılacağı haqqında məlumat yaydı. Lakin, təchizat həcminin azaldılacağı haqqında ilk xəbər "Honeywell" şirkəti tərəfindən verildi.

Şirkətdən bildirirlər ki, yüksək QİP malik məhsulların dövriyyədən çıxarılacağı ilə əlaqədar, ənənəvi soyuducu agentlərin defisitinin qarşısını almaq və qanunvericiliyin tələblərinə cavab vermək üçün "Honeywell"in müştəriləri təcili surətdə daha ekoloji məhsullardan istifadəyə keçməli olacaqlar.

Alternativ məhsullar daha aşağı QİP malikdirlər, buna görə də, onların satışını üçqat artıq yerinə yetirmək mümkün olacaq.

"Energetika və ətraf mühit üzrə Avropa əməkdaşlığı" (EPEE) təşkilatının məlumatına görə, hal-hazırda istifadə edilən R404A-nın dövriyyədən çıxarılması üçün bütün işlək qurğuların minimum 50%-nin modernləşdirilməsi tələb olunacaq. R404A əsasında çalışan avadanlığın istehsalı, idxalı və quraşdırılması isə böyük həcmlərdə davam etdirilir.

3922-yə bərabər QİP malik R404A Avropada stasionar soyuducu sistemlərdə, xüsusilə, supermarketlərdə geniş miqyasda istifadə edilən soyuducu agentdir. 3985-ə bərabər QİP malik soyuducu agent daha məhdud miqyasda istifadə edilməklə əsasən aşağı və orta temperaturlu soyuducu sistemlərdə tətbiq edilir. Hər iki soyuducu agent atmosferin ozon qatını məhv edən hidroftorkarbon (HFK) R502 və R12-ni, daha sonra isə R22-ni əvəz etmək üçün 1990-cı illərdə təqdim edilmişdi. Həmin dövrdə yüksək QİP malik soyuducu agentlərin qlobal istiləşməyə təsiri hələ nəzərə alınmırdı.

Mənbə www.coolingpost.com


Оставить комментарий